Autor: Leoš Kopecký

Rychle se rozvíjející informační technologie přináší do mnoha oblastí produkce nové možnosti rozvoje a zkvalitňování jejich procesů. Pomáhají splňovat vysoké nároky kladené na kvalitu, výrazně napomáhat rozvoji automatizace a robotizace, zvyšovat efektivitu a produktivitu či podporovat udržitelnost. Patří k nim i unikátní česká technologie pro identifikaci a autentizaci předmětů a objektů. 

Praktické ověření pravosti, pokročilá, spolehlivá a neinvazivní identifikace, to vše je dnes nutností nejen v oblasti boje proti padělání, ale je to zásadní i pro pokročilou výrobu a Průmysl 4. 0. S rostoucími možnostmi progresivních technologií rostou i nároky na identifikaci jednotlivých částí či složek procesů, výrobních dílů i konečných výrobků. Potřebujeme s jistotou vědět, že v daném místě je opravdu to, co tam být má, a není to jen něco hodně podobného.

Významným ukazatelem stupně pokročilosti či rozvinutosti výroby, který sledují především ekonomové, je její produktivita. V porovnání s průmyslově vyspělými zeměmi máme v Česku určitě co dohánět a jednou z příčin je i nedostatečná podpora řízení výroby informačními technologiemi, a to ať už se jedná o bezdrátové technologie, internet věcí (IoT), průmyslový internet věcí (IIoT) nebo využívání potenciálu sítí 5G. Tyto informační technologie nepochybně při správné implementaci přináší do procesu zvyšování efektivity, eliminaci ztrát a růst kvality. Právě česká progresivní technologie pro identifikaci předmětů může být jednou z nich. Firma Veracity Protocol vytvořila systém pro identifikaci a autentizaci objektů pomocí snímání jejich povrchu a následného vyhodnocení umělou inteligencí.

Ilustrativní příklad vytvoření otisku pomocí mobilní aplikace.
Ilustrativní příklad vytvoření otisku pomocí mobilní aplikace.

Princip řešení spočívá v tom, že každá fyzická položka má svou unikátní mikrostrukturu, něco jako otisk prstu (fingerprint). Aplikace od Veracity Protocol automaticky vyfotí daný fyzický objekt, identifikuje tisíce jedinečných rysů jeho mikrostruktury, převede je do jednoho unikátního čísla (physical code) a uloží do blockchain nebo standardní databáze. Při zpětné verifikaci podobného objektu pak aplikace dokáže s vysokou přesností porovnat původní kód s nově vytvořeným. Pokud se kódy shodují, pak jsou shodné i mikrostruktury objektů a lze prohlásit položku za originální nebo identickou. Tato metoda může být použita jak pro jednotlivé kusy objektů, tak pro celou řadu výrobků, a je snadno integrovatelná do výrobních procesů. Jedním z klíčových momentů Průmyslu 4.0 je výroba na zakázku a kusová specializace. Právě tento typ výroby přináší zvýšené riziko záměny dílů, což zejména při použití v just in time procesech (pozn. redakce: Metoda sloužící ke snížení nákladů a zvýšení efektivity, kdy materiál dorazí přesně tehdy, kdy je potřeba.) může způsobit zbytečné ztráty.

Ilustrativní ukázka z mobilní aplikace Veracity Protocol, ve kterécelý proces probíhá.
Ilustrativní ukázka z mobilní aplikace Veracity Protocol, ve které celý proces probíhá.

Unikátní modely počítačového vidění (Vision AI Modely) jsou vytvářeny a optimalizovány prostřednictvím Veracity Protocol déle jak 5 let. To je vzhledem k složitosti řešení vlastně velmi krátká doba. Část specializovaných datasetů vzniká za podpory TA ČR (7,8 mil. Kč) v Programu TREND ve spolupráci s odborníky z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Výsledné řešení bude využito pro další optimalizaci současných „Vision AI modelů“ od Veracity Protocol.

„Jeden z významných segmentů průmyslu poptávající vyvíjenou technologii je segment automotive. Pravost dílů a prevence jejich záměn jsou klíčové faktory ovlivňující spolehlivost, záruky, předvídatelnost výroby a dosažení důvěry a jistoty v odběratelsko‑dodavatelských vztazích,“ říká v souvislosti s projektem jeho řešitel Ing. Kamil Behúň z Ústavu počítačové grafiky a multimédií VUT v Brně.

Každý automobilový výrobce vyžaduje komplexní systém pro monitorování a sledování velkého množství komponent v rámci svých distribučních kanálů, aniž by komponenty opatřoval či měnil jakýmkoliv značením, které může ovlivňovat vlastnosti součásti. Modely Vision AI od Veracity Protocol generují virtuální neinvazivní kód jako identifikátor pro každou součást, což umožňuje jakémukoliv účastníkovi procesu identifikovat, verifikovat a sledovat položky v celém distribučním řetězci, aniž by potřeboval nějaký speciální hardware.

Další konkrétní průmyslovou aplikací technologie je možnost jejího použití při kontrole svarů kovů pomocí chytrého telefonu a cloudové infrastruktury. Výsledkem je zvýšení rychlosti a přesnosti inspekce, snížení lidské chybovosti a celkové zlepšení kontroly kvality.

Rozpoznávání mikroskopických rozdílů probíhá zcela automatizovaně.
Rozpoznávání mikroskopických rozdílů probíhá zcela automatizovaně.

Další využití systému je možné při ověřování pravosti luxusních nebo značkových výrobků. Systém umožní poskytovat spotřebitelům základní informace a provádět důvěryhodné transakce „z druhé ruky“ prostřednictvím ověřování produktu smartphonem.

Veracity Protocol Inc.

 je americká bezpečnostní společnost se sídlem v New Yorku, Praze a Taipei. Jejich tým se skládá z doktorandů počítačového vidění a inženýrů strojového učení. Dle společností Intel, Techstars a Starburst Aerospace byli uznáni za jeden z nejlepších inovativních globálních start ‑upů. Cílem společnosti je vybudování důvěry, která ochrání nejen značky, produkty a zákazníky, ale i celkovou národní bezpečnost. Veracity Protokol se zabývá kritickou elektronikou, letectvím, automobilovým průmyslem, módou, uměním a dalšími průmyslovými odvětvími.

 

Zdroj foto: Veracity Protocol