Autorka: Kateřina Bártová 

Škola rozvíjí potenciál všech dětí, učí je stavět na jejich přednostech, vede je ke spolupráci, pěstuje růstové myšlení, odolnost i vztah k celoživotnímu vzdělávání. Takové školství si pro mladou generaci přeje Nadace České spořitelny. Jak k tomu svou filantropií pomáhá a co nového chystá, nám prozradila předsedkyně její správní rady Dana Brandenburg.

Jak by tedy měla vypadat běžná česká škola třeba za 10 let? 

Nikdy nenajdeme model vhodný pro všechny. Školy mají být bezpečným prostředím, kde se děti cítí dobře a rozumí tomu, co a proč se učí. Pokud je vzdělávání smysluplné, je snazší budovat u žáků pozitivní vztah k celoživotnímu učení. Děti by měly být aktivně zapojeny, výuka by měla rozvíjet jejich kompetence. Důraz by měl být kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností a propojení obsahu učiva s reálným životem. Bylo by ideální, pokud bychom uměli školy lépe napojit na potřeby zaměstnavatelů a měnící se trh práce, dostat do výuky více odborníků z praxe (o to se mimochodem snaží náš nadační program Den pro školu). Neměl by chybět prostor pro personalizaci učení, protože každý se učí jinak a potřebuje jinou podporu.

A jak přesně nadace k tomuto ideálnímu stavu přispívá? 

Nadace dlouhodobě podporuje organizace, které do školství přinášejí potřebné inovace, a mají potenciál a ambici je šířit. Jde o moderní výukové metody (např. Začít spolu pro MŠ a ZŠ), vzdělávací programy pro učitele a ředitele podporující pedagogickou práci ve školách (např. Učitel naživo a Ředitel naživo), projekty regionální spolupráce (např. Eduzměna) nebo iniciativy, které mění vzdělávání budoucích pedagogů (např. Otevřeno). Všechny námi podporované projekty usilují o to, aby školy poskytovaly co nejlepší podmínky pro rozvoj kompetencí. Takové počiny vnímáme jako investici do vzdělání a budoucí prosperity celé společnosti. Fungujeme jako inkubátor nových slibných projektů, do kterých investujeme v pilotní fázi, nebo naopak jako multiplikátor již zavedených programů, které pomáháme šířit na co největší počet škol. Od roku 2019 jsme do českého vzdělávání vložili již téměř 500 milionů korun a pokračujeme dál.

Opíráte se při nastavování svých cílů o nějaká relevantní data? 

Na datech stavíme své filantropické fungování. Podporujeme vznik studií a analýz, které sdílíme s dalšími aktéry ve vzdělávání. V roce 2020 to byla studie „Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity“. Odhalila výrazně vyšší vzdělávací neúspěšnost dětí z chudšího prostředí v porovnání s ostatními zeměmi a nastartovala debatu o rovných šancích ve vzdělávání. Loni jsme zveřejnili studii „Finanční zdraví v průběhu života a co ho ovlivňuje“, která nám pomohla určit hlavní faktory ovlivňující finanční zdraví a nastavit náš přístup k podpoře finančního vzdělávání mladých lidí. Čím dál víc se také zaměřujeme na měření dopadu námi podporovaných aktivit. Ještě v tomto roce zveřejníme detailní mapu naší podpory na českých školách.

Co pro vás v nadaci znamená být finančně zdravý? 

S finančním zdravím je to podobné jako s učením. Věříme, že správné finanční návyky je potřeba začít budovat co nejdříve. Jsme přesvědčeni, že už od dětství je možné rozvíjet kompetence, které pozitivně ovlivní finanční chování v dospělosti. Finančně zdravý člověk správně řídí své finance, ví, co si může dovolit hned a jaké výdaje odloží. Nejedná impulzivně, ale s rozmyslem. Přemýšlí o své budoucnosti, tvoří si rezervu na nečekané výdaje, má i dlouhodobý finanční plán, díky kterému si může plnit své sny. Chceme mladou generaci motivovat, aby se o finance zajímala a nebála se o nich mluvit, ať už doma, ve škole nebo s kamarády.

Do roku 2025 jste si dali závazek zpřístupnit kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v Česku. Jak jste daleko? 

Chystáme vlastní program finančního vzdělávání pro děti, jejich rodiče i učitele. Dětem chceme nabídnout atraktivní program, který budou moci využívat i ve volném čase. Pro učitele chystáme ucelenou metodiku finančního vzdělávání a připravujeme pro ně kurzy, aby se sami cítili ve financích silnější. Chceme se zaměřit hlavně na školy se sociálně znevýhodněnými žáky. Rok 2025 je pro nás prvním milníkem na cestě ke kvalitnímu finančnímu vzdělávání. Téma je natolik urgentní, že vyžaduje rychlou reakci. Dostat kvalitní finanční vzdělávání ke všem dětem tak, aby se opravdu propsalo do výuky na jejich škole, ale bude vyžadovat dlouhodobou práci, která rokem 2025 nekončí, ale spíše začíná.

Nadace České spořitelny cíleně podporuje takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání.

 

Medailonek – Dana Brandenburg

Do Nadace České spořitelny přišla roku 2021, záhy se stala předsedkyní její správní rady. Před tím byla pět let ředitelkou Domu zahraniční spolupráce. Ve svém předešlém angažmá pracovala jako Senior Project Manager v konzultantské společnosti CHE Consult v Berlíně. Od roku 2017 zastávala pozici viceprezidentky evropské asociace Academic Cooperation Association a byla členkou správní rady Fulbrightovy komise v ČR. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

 

Zdroj foto: Archiv Nadace ČS