Autorka: Alžběta Hauser

Enantis je brněnská inovativní technologická firma zaměřující se na proteinové inženýrství, která byla založena v roce 2006 jako první spin‑off Masarykovy Univerzity. Naše know‑how spočívá v tom, že jsme pomocí počítačových nástrojů schopni předpovědět, jaké změny aminokyselin v proteinu by mohly vylepšit jeho vlastnosti. Od roku 2014 se zaměřujeme na proteiny z rodiny fibroblastových růstových faktorů, které jsou známé svou velmi nízkou stabilitou. Vysoký je naopak jejich potenciál v aplikacích výzkumu kmenových buněk, kultivovaném mase, kosmetice a regenerativní medicíně.

Naší první stabilizovanou molekulou byl protein FGF2, který po našem zásahu dosáhl vylepšení teplotní stability o 19 °C a také došlo k prodloužení jeho životnosti v kultivačních médiích – a to až padesátkrát. Nativní molekula FGF2 je v kultivačním médiu aktivní pouze devět hodin, zatímco náš FGF2‑STAB® je za stejných podmínek aktivní více než dvacet dní. Takováto stabilizace umožňuje vědcům používat protein delší dobu bez výměny média, navíc i v nižších koncentracích než v případě nativní molekuly FGF2. Taktéž v kosmetice či regenerativní medicíně není nutné přípravek aplikovat tak často. Po úspěšné stabilizaci FGF2 a jejím patentování a globálním prodeji skrze velkého distributora jsme takto stabilizovali další molekuly a rozvíjíme jejich nejrůznější komerční aplikace.

Projekt, který byl podpořen TA ČR v Programu GAMA 2, se zaměřil na ověření komerčního potenciálu molekuly FGF2‑STAB® v odvětví kultivovaného masa (maso pěstované z kmenových buněk v laboratorním prostředí). Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit dosažitelnost tohoto trhu z hlediska vlastností naší molekuly, její ceny a zájmu ze strany zákazníků. V průběhu projektu jsme rozesílali vzorky prvním zákazníkům pro získání jejich zpětné vazby. Výstupem projektu pak byla strategie vstupu na trh, která nám velice pomohla v rozhodování o dalších komercializačních krocích. Projekt byl úspěšný a díky němu již v této chvíli molekulu nabízíme zájemcům a zahajujeme spolupráci s velkými výrobci kultivačních médií. V současnosti ještě výrobci neprodávají produkt koncovým zákazníkům, ale probíhá zvyšování kapacity výroby a specifikace výrobních procesů, kde je náš protein již potřebný.

Po ukončení projektu nám byla také nabídnuta možnost zapojit se do mezinárodního projektu GO‑SME, kde jsme úspěšně prezentovali náš projekt a v konkurenci 45 evropských firem jsme postoupili do finále, kde jsme měli také možnost využít koučinku mezinárodních business koučů. Tato zkušenost byla velice cenná a s pomocí obou koučů nám pomohla stanovit jasnou cestu ke komercializaci na tomto trhu a vyvarovat se případným chybám. Díky vedení odborníků jsme se také rozhodli přijít na trh s novou produktovou řadou FGF2‑STAB® MEAT, která není postavená na lidském FGF2 (pozn. redakce: Fibroblast growth factor 2 je růstový faktor a signální protein kódovaný genem) ale na hovězím, což je vhodnější pro daný trh. Výsledkem GO‑SME projektu bylo i to, že jsme se rozhodli neucházet se o nabízený evropský projekt, ale začali jsme s přímými prodeji – produkt byl již dostatečně vyvinutý a nebylo třeba jej dále inkubovat. Nyní jsme ve fázi rozvoje prodejů na tomto dynamickém trhu a bedlivě sledujeme situaci v Evropě i ve zbytku světa, co se týče schválení prvních produktů založených na kultivovaném mase pro konzumaci člověkem.

 

 

Zdroj foto: archiv Enantis